KAJ JE COACHING?

Definicija mednarodne zveze coachev (International Coach Federation) coaching opisuje kot partnerski odnos med coachem in klientom, ki klienta spodbuja k ustvarjalnem miselnem procesu in navdihne  k maksimiranju osebnih in poklicnih potencialov.

Coach je oseba, ki zna ustvariti in držati varen prostor, v katerem se klient[1] lahko v polnosti izrazi.  Z uporabo različnih tehnik in predvsem z aktivnim poslušanjem in postavljanjem močnih vprašanj sproži miselne procese, v katerih klient sam pride do zanj najboljših rešitev.

V coaching procesu se posamezniki in organizacije ozavestijo svoje vire in sposobnosti, se opolnomočijo, si postavljajo in dosegajo smelejše cilje,  krepijo proaktivnost, odgovornost in sprejemajo boljše odločitve.

Vas je vloga coacha nagovorila in vas zanima, če je coaching za vas? Več na strani

 

POSTANI COACH

 

[1] V nadaljevanju uporabljamo pojem stranke. V kolikor se s coachingom ne ukvarjate profesionalno, pač pa veščine coachinga uporabljate pri svojem delu in v vsakdanjem življenju,  so vaše »stranke« vsi, s katerimi ste v interakciji, ko uporabljate coaching veščine  (sodelavci, ki jih vodite, družinski člani, prijatelji,…)