• Like the natural diversity of Slovenia’s beautiful landscapes, the programme intent is to enrich the diversity of your potential to greater heights.
STRATEGIJE ZA USPEH: Akreditirani program za usposabljanje coachev (Accredited Coach Training Programme, ACTP)

Programska direktorica in izvajalka programa: Saima Butt, MBA, MCC

Inštitut Olos z velikim zadovoljstvom gosti Saimo Butt, Change Advantage Ltd,  ki je certificirani mojster coach (Master Certified Coach, MCC) in mednarodni trener coachev iz Oxforda v Angliji kot izvajalko tega s strani Mednarodne zveze coachev (International Coach Federation, ICF) akreditiranega programa za usposabljanje coachev (Accredited Coach Training Programme, ACTP): Strategije za uspeh.

Usposabljanje je namenjeno profesionalnim coachem, internim coachem v organizacijah, HR strokovnjakom, izvršnim direktorjem, managerjem in vodjem, ki lahko z uspešno uporabo coaching pristopa omogočijo svojim sodelavcem in organizaciji doseganje izjemnih rezultatov.

Kot so raznolike naravne lepote čudovite slovenske dežele, tako je tudi namen programa obogatiti raznovrstnost vaših kompetenc in dodati nove razsežnosti vašemu potencialu.

Vizija našega programa je omogočiti udeležencem, da izrazijo in zaživijo najbolj ustvarjalni in uspešni del sebe.

UVOD V AKREDITIRANI PROGRAM ZA USPOSABLJANJE COACHEV: STRATEGIJE ZA USPEH

Ta akreditirani program za usposabljanje coachev (Accredited Coach Training Programme, ACTP) bo izvedla Saima Butt, MBA, Certificirani mojster coach (Master Certified Coach, MCC) in Certificirani mentor Coach (Certified Mentor Coach, CMC), direktorica Change Advantage Ltd.

Naše usposabljanje je oblikovano tako, da boste lahko uživali v procesu postopnega in celostnega pridobivanja temeljnih kompetenc coacha. Odprlo vam bo pot k pridobitvi individualne ACC in PCC akreditacije.

 

Posamezni moduli usposabljanja vključujejo izvajanje usposabljanja v živo, poglobljeno virtualno učenje, demonstracije, izvajanje coaching pogovorov in mentoriranje. Na voljo bo tudi čas za izmenjavo mnenj in diskusijo v okolju, ki bo podpiralo vaš idealni učni slog – lahkotno in z obilo zabave!

ACTP programi, akreditirani s strani ICF  postajajo vse bolj prepoznavni kot standard kakovosti za usposabljanje profesionalnih coachev po vsem svetu. Z vključitvijo v ta program si boste dali priložnost, da se po opravljenem programu akreditirate v največji organizaciji profesionalnih coachev, ICFu, in si s tem zagotovite konkurenčno prednost za izvajanje coaching storitve.

Vsebina programa

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo postati profesionalni coachi, kot tudi vam, ki delujete v poslovnem okolju in želite razvijati veščine vodenja samega sebe in vodenja drugih. Vsak posamezni modul usposabljanja, ki ga tematsko predstavljamo v nadaljevanju, zato vključuje tudi poslovni vidik.

1. modul – 3 dni: Soustvarjanje partnerskega odnosa

V prvem modulu, ki je namenjen postavljanju temeljev, spoznamo, kako lahko izgradimo dolgoročni partnerski odnos, dosežemo uspešne dogovore s stranko* in postanemo ciljno usmerjeni. Skozi opredelitev in razlikovanje coachinga od drugih, sorodnih strok, poglabljamo svojo radovednost in učenje.
Pristop so-ustvarjanja etičnih in profesionalnih standardov nam omogoča raziskovanje temeljnih kompetenc coacha in njihovega pomena pri sodelovanju s strankami.

*V nadaljevanju uporabljamo pojem stranke. V kolikor se s coachingom ne ukvarjate profesionalno, pač pa veščine coachinga uporabljate pri svojem delu in v vsakdanjem življenju, so vaše »stranke« vsi, s katerimi ste v interakciji, ko uporabljate veščine coachinga (sodelavci, ki jih vodite, družinski člani, prijatelji,…)

2. modul – 3 dni: Vzorci, programi in vedenje

V tem modulu izhajamo iz vznemirljive teme nevroznanosti in spoznavamo, kako vzorci in programi usmerjajo naša vedenja. Razumevanje naših lastnih vzorcev nas, kot coache, opolnomoči, da znamo aktivno poslušati in prepoznati vedenja in izbire drugih.

Na osnovi prepoznavanja vrednot in prepričanj ustvarjamo paleto novih možnosti, kako omogočiti stranki, da se premakne naprej in razvije podporna vedenja, ki ji bodo dobro služila v sedanjosti in prihodnosti.

3. modul – 3 dni: Raznolikost mišljenja

Razumevanje našega priljubljenega stila mišljenja, kaj nas ovira pri tem, da bi dosegli, kar želimo in kako to prepoznamo, je osnovno izhodišče tega modula. Razvijanje ustvarjalne prožnosti za doseganje avtentične skladnosti z našo vizijo nam omogoča, da postavljamo neposredna vprašanja o tem, kaj res želimo.

Pogled nase z različnih zornih kotov prinaša širšo sliko in izbire, kdo smo lahko in čemu. Krepitev zavedanja stranke o tem ustvarja globoko zaupanje in povezanost v coaching odnosu, ki lahko izvabi pomembne spremembe.

4. modul – 3 dni: Prisotnost

Vaša transformacijska sprememba bo osrednja tema tega modula in ustvarjanje zavedanja o odtenkih sodelovanja med vašim telesom in umom, ter razvijanje skladnosti med tem, kdo ste in kako ste lahko še bolj prisotni v ohranjanju tega želenega stanja.

Takšna transformacija omogoča stranki, da je prisotna in v stiku s samo seboj in s svojim poslanstvom.

5. modul – 4 dni:  Uspešnost izvajanja coaching procesov

Integracija znanja in ustvarjanje zavedanja, kako merimo, izgrajujemo in dosegamo odličnost pri izvajanju coaching procesov, je osrednji del zadnjega modula v živo. Imeli boste priložnost, da krepite občutek varnosti v negotovosti in zaupanja v neznanem. Znati ustvariti ta prostor, najprej zase in nato seveda za svoje stranke, odpira obilo možnosti, ki vodijo k rezultatom.

Na koncu gre za zavedanje in sprostitev lastnega potenciala za doseganje mojstrstva v izvajanju coaching procesov.

6. modul – usposabljanje v virtualnem okolju: Coaching mentorstvo

V skupinskem mentorskem coaching procesu se bomo posvetili vsaki od temeljnih kompetenc coachinga skladno z ICF standardi z namenom razvijanja vaših kompetenc coachinga in raziskovanja, kako lahko poglobimo naše razumevanje etičnih standardov coachinga skozi vsako od temeljnih kompetenc, ki odlikuje mojstrstvo v coachingu.

Modul vključuje osem 90-minutnih virtualnih srečanj skupinskega mentorskega coachinga v obdobju 4 mesecev (dve srečanji v spletnem okolju na mesec) in tri 60-minutna individualna mentorska srečanja v spletnem okolju z vašo trenerko.

Z več kot 10-urnim mentorskim coaching procesom v tem modulu se zaključi program ACTP program, ki ga v primeru polne udeležbe lahko predložite v akreditacijskem postopku pri ICF na stopnji ACC ali PCC.  Več o individualnem akreditiranju.

Več o programu

O vaši trenerki

Saima izvajanju programa prinaša svoje 18-letne izkušnje kot poslovni coach za vodstveni kader in certificirani mentor coach, kar zagotavlja visoko raven znanja za pridobitev vaše ICF akreditacije. Kot soustanoviteljica in sodirektorica podjetja Change Advantage Ltd, ki nudi svoje storitve organizacijam v zasebnem in javnem sektorju, se s svojim strokovnim znanjem odlikuje predvsem kot coach voditeljem, ki želijo ustvarjati in vpeljevati spremembe.

Po opravljeni univerzi in pridobljenih izkušnjah v korporativnem okolju v farmacevtski industriji je zaključila MBA študij in pri Mednarodni zvezi coachev – ICF pridobila licenci Certificirani mojster trener (Certified Master Trainer) in Certificirani mojster coach (Master Certified Coach, MCC). Kot akreditirani programski vodja in mednarodna trenerka in coach izvaja programe za zaposlene v podjetjih, kot tudi specializirane programe za nadaljnji razvoj coachev po vsej Evropi.

Vodje navdušuje njena strast pri uporabi veščin strateškega mišljenja in intuitivnega zavedanja z osredinjenostjo na ciljih, ki zagotavljajo njihov poslovni uspeh. Uživa sloves coachinje, rojene za podporo izvršnim direktorjem in njihovim vodstvenim timom in osredotočene na njihove poslovne rezultate. Pri svojem delu zagotavlja najvišje standarde kakovosti poslovnega coachinga v njej lastnem, edinstvenem slogu. Stranke pripovedujejo, da so coaching pogovori s Saimo polni topline, humorja in navdihujočega učenja.

Kaj stranke pravijo o Saimi:

»Ena izmed najodličnejših coachev Velike Britanije … Izjemna MCC coachinja, ki zna spretno izvabiti vpoglede in delovanje pri tistih, ki jih podpira in spodbuja pri njihovem razvoju.”  Več pričevanj in mnenj udeležencev usposabljanj v Sloveniji.

Ta program se bo izvajal v angleškem jeziku. 

 

Kdaj in kje:

Skupina je uspešno zaključila usposabljanje. Za naslednjo izvedbo spremljajte spletno stran ali nam pišite s klikom na spodnjo ovojnico.

  Več informacij