VODJA – COACH SVOJIM SODELAVCEM

Se kot vodja kdaj »zalotite« pri tem, da:

 • vas posrkajo dnevna rutinska opravila in da se vse preveč ukvarjate z reševanjem problemov?
 • je delavnik prekratek za vse, kar ste si zadali in delo potuje z vami skoraj vedno in povsod?
 • s težavo najdete čas za strateške razmisleke?

Si želite:

 • preseči nivo operativnih nalog in reševanja problemov?
 • odkriti potencial vsakega sodelavca v teamu in ga razvijati?
 • razvijati ciljno usmerjenost, samostojnost, ustvarjalnost, proaktivnost, odgovornost, … sodelavcev, ki jih vodite?
 • navdihniti in opolnomočiti vaš team, da deluje popolnoma samostojno in učinkovito tudi v primeru vaše daljše odsotnosti?

Coaching orodja so lahko  vodji v pomoč kot učinkovito komunikacijsko in motivacijsko orodje, s pomočjo katerega sodelavcem omogoči, da se zavedo lastnih virov in potencialov in jih tudi v polnosti uporabijo.  Tako jim omogoča hitrejši razvoj, odgovornost za postavljanje in doseganje ciljev, samostojnost pri sprejemanju odločitev, hitrejše in učinkovitejše učenje, večje zavedanje lastnega delovanja in vpliva le-tega na druge procese v podjetju in še bi lahko naštevali.  Z uporabo coaching veščin  vodja sodelavce podpira pri učenju in razvoju in jim prepusti samostojnost in odgovornost za postavljanje ciljev in doseganje rezultatov.

O tem, kakšne spremembe lahko kot vodja dosežemo in kakšne koristi ima lahko podjetje/organizacija, če bi vodje in managerji imeli coaching veščine in jih  uporabljali pri vsakodnevnem delu,  govori kratek izsek iz intervjuja s Saimo Butt, MCC (Master Certified Coach /Certificirani mojster coach) iz Oxforda.

Več o tem, kaj je coaching  in zakaj postati coach najdete na povezavi

POSTANI COACH

PREPROSTA DEFINICIJA COACHINGA

Po definiciji mednarodne zveze coachev (International Coaching Federation-ICF) je coaching opisuje kot partnerski odnos med coachem in klientom, ki klienta spodbuja k ustvarjalnem miselnem procesu in navdihne  k maksimiranju osebnih in poklicnih potencialov.

Naša trenerka Saima Butt preprosto opiše coaching kot ustvarjanje prostora za drugo osebo, da je lahko to kar je.  Ravno ta varni prostor, ki ga coach zna ustvariti, odpira polje možnosti, da se avtentično in v polnosti izrazimo, nam odpre nove perspektive da najdemo nove, drugačne, učinkovitejše načine delovanja in razmišljanja.

 

Več o tem, kaj je coaching  in zakaj postati coach najdete na povezavi

POSTANI COACH

 

Tudi spletna usposabljanja so lahko dinamična, zanimiva in učinkovita

Realnost, katero živimo v zadnjem letu, je precej drugačna tudi na področju usposabljanj. Zato smo v sodelovanju z ekipo KOC 3.0 v sklopu Kompetentne Slovenije izvedli spletno usposabljanje  »Kako pripraviti dinamična spletna usposabljanja in eDelavnice?«.

V treh zaporednih tedenskih srečanjih smo izkusili, da se tudi na spletu da soustvariti izjemno energijo in povezanost v skupini, aktivno sodelovati in da čas mine kot bi mignil.

Kako lahko kot izvajalci spletnih delavnic poskrbimo za to, da so dinamična in učinkovita?

 • Začne se pri trenerju/izvajalcu. Če kot trener/izvajalec verjamete, da tudi na spletu lahko izvedete kakovostno in dinamično delavnico/srečanje, potem boste našli poti in načine, kako.
 • Izhajajte iz želenega rezultata in cilja delavnice, ne iz digitalnih orodij, metod ali aktivnosti, ki jih poznate.
 • Šele ko veste, kaj je rezultat delavnice, se lotite načrtovanja. Pri spletnih izvedbah je načrtovanje še bolj natančno, kot pri izvedbah v živo in tudi možnosti improvizacije so manjše. Dober načrt je ključ do uspeha, če ne načrtujete pa v bistvu načrtujete neuspeh.
 • Spletna usposabljanja veliko bolj tekoče potekajo, če delate v paru in takšna je praksa tudi v tujini. Medtem ko se trener posveti vsebini in predvsem udeležencem, soizvajalec poskrbi za vse, kar je povezano s tehniko in sproti rešuje tudi morebitne tehnične izzive udeležencev. V vlogah se lahko menjata, pri večjih dogodkih pa je običajno več oseb, ki poskrbijo za različne vidike tehnične podpore.
 • Ključno je, da si vzamete čas za ustvarjanje varnega in sodelovalnega vzdušja v skupini in se kot skupina dogovorite o tem, kako boste sodelovali, da se bodo udeleženci počutili varno ter odprto prispevali zamisli, ideje, vprašanja, izzive, ….
 • Načrtujte tako, da je čim manj enostranskega podajanja vsebine in da so udeleženci ves čas aktivni in prispevajo. Daljše teoretične prispevke raje posnemite ali napišite in omogočite, da si pogledajo/preberejo že prej, skupni čas pa izkoristite za vprašanja, vajo, trening, refleksijo, načrt implementacije, …
 • Izognite se nepremišljeni uporabi ledolomilcev in vaj za dvig energije. Razmislite, katera aktivnost je za skupino najbolj primerna in da ni namenjena sami sebi, pač pa da jo povežete z vsebino in želenimi rezultati usposabljanja.
 • Uporabljajte digitalna sodelovalna orodja, ki so enostavna za uporabo in tako prispevate k optimalni učni izkušnji. Predvsem pa jih sami dobro obvladajte.
 • Uživajte v tem kar počnete in to bodo udeleženci začutili 😊.

Za več prispevkov na temo spletnih delavnic in spletne facilitacije pobrskajte po našem blogu

BLOG

ali pa se nam pridružite na treningu eFacilitator: veščine spletne facilitacije

eFacilitator

Ko se razveselimo posodobitve …

Ali tudi vi uporabljate Zoom za svoja spletna usposabljanja in/ali facilitiranje skupinskih procesov preko spleta?

Potem ste se verjetno, tako kot mi, razveselili posodobitve Zoom-a pred dobrim tednom :). Verzija 5.3.0  prinaša precej novih funkcionalnosti,  zame osebno pa najbolj izstopata dve:

 • možnost da v pogledu “Gallery View” vklopite možnost “Follow Host’s Video Order” in
 • možnost, da udeleženci sami izbirajo, v katero “Break Out” sobo želijo.

Zakaj ravno ti dve funkcionalnosti?

Prva je uporabna denimo pri izvedbi “virtualnega kroga”, Check-in in Check-out aktivnosti ali pa ko udeleženci postavljajo vprašanja  (običajno z “dvigom roke” – na gostiteljevem ekranu se razporedijo po zaporedju, kat so dvignili roko) .  Če imate vklopljeno možnost “Follow Host’s Video Order”  vaši udeleženci vidijo ostale udeležence v enakem zaporedju kot vi in vedo, kdo spregovori naslednji. Zmanjša se potreba po dodatni komunikaciji in prihrani čas.  Ko pa ta možnost ni vklopljena, nova posodobitev omogoča, da udeleženci sami s preprostim potegom z miško uredijo, kako želijo imeti razvrščene ostale udeležence. Tudi to je ena izmed novih funkcionalnosti v verziji 5.3.0 .

Break out sobe so bile že prej ena od velikih prednosti videokonferenčnega sistema Zoom, smo pa potrebovali precej kreativnih pristopov, kako omogočiti udeležencem prehajanje med sobami in izbiro sob. Verzija 5.3.0. omogoča, da izberemo možnost, da udeleženci sami izbirajo v katero “Break Out” sobo bodo šli, ne da bi jim zato morali podeliti pravice “co-host”.  To je predvsem uporabno pri izvedbi vseh tistih metod in aktivnosti, kjer je prehajanje med sobami oz. pri klasičnih izvedbah pogovornimi omizji, sestavni del metodologije (npr. agilne metode, svetovna kavarna, odprti prostor, proaktivna kavarna, …).  Funkcionalnost ni uporabna le zaradi prihranka časa in enostavnosti izvedbe, pač pa tudi iz stališča varnosti. Vloga “co-host” ima praktično skoraj vse pravice, ki jih ima glavni gostitelj srečanja, zato sem osebno do sedaj to možnost uporabljala le v zaključenih skupinah udeležencev, ki sem jih poznala.

Pomembna podrobnost: “Break Out” sobe lahko izbirajo in med njimi prehajajo le udeleženci, ki se povežejo preko računalnika in imajo naloženo posodobitev 5.3.0. , zato je pomembno, da jim že v vabilu napišete, da si posodobijo Zoom.

Na našem treningu eFacilitator: veščine spletne facilitacije, s katerim začnemo v torek, 6.10. bomo torej še bolj lahkotno pripravili udeležence na izvedbo obravnavanih metod.

Več o programu

Kako želite, da se vaš spletni dogodek vtisne v spomin vaših udeležencev?

Ponavadi naše udeležence povprašamo po izkušnjah, ki jih že imajo z virtualnimi srečanji in kot eGrozljivke, ki so jih doživeli na različnih spletnih dogodkih navajajo:

 • izzivi s tehnologijo na strani izvajalca in udeležencev;
 • slaba internetna povezava;
 • dolgočasno, neinteraktivno;
 • izzivi s predvajanjem videa/zvoka (ob vstopu v virtualno okolje ni delovala slika ali zvok);
 • ultra dolgočasen izvajalec;
 • povezava ne deluje;
 • predolg dogodek;
 • nejasna navodila;
 • udeleženci so samo prijavljeni, niso pa fizično prisotni pri računalniku;
 • neuspešno preklapljanje med različnimi orodji;

Nekateri so celo doživeli vdor nepovabljenih gostov v Zoom srečanje.

Spletne dogodke, ki so se udeležencem vtisnili v spomin kot izjemna izkušnja, pa odlikujejo večinoma naslednji ključni dejavniki uspeha:

 • vsi udeleženci so vključeni, imajo možnost spregovoriti, se počutijo videne/slišane;
 • dobro vzdušje;
 • varno in sodelovalno okolje, ki smo ga ustvarili skupaj;
 • dobro pripravljen host (gostitelj);
 • gostitelj dobro pripravi udeležence na aktivnosti in da dobra navodila;
 • možnost sodelovanja v manjših skupinicah;
 • uporabljena zanimiva sodelovalna orodja;
 • zanimive aktivnosti med odmori;
 • možnost mreženja;
 • tehnike in igre, ki jih uporabljamo v živo, prilagojene za spletno izvedbo;
 • ledolomilci;
 • ravno prav facilitacije;

Ustvarjanje izjemne učne izkušnje se začne že pri načrtovanju spletnega dogodka, ki je za spletne izvedbe še toliko bolj pomembno, kot za izvedbe v fizičnem prostoru.  Predvsem pa načrtujte tudi, kako boste izvedli on-boarding udeležencev v tehnologijo in način dela, ki ga običajno niso vajeni.  Ustvarjanje varnega prostora za udeležence se začne že veliko prej kot dogodek. V komunikaciji pred dogodkom je pomembno, da spoznate udeležence in njihove predhodne izkušnje, jim že v korespondenci pred dogodkom izrazite dobrodošlico in date natančna navodila, kako se pridružijo dogodku, kako bo potekalo sodelovanje na spletnem dogodku in kaj potrebujejo, da se lahko v polnosti vključijo. Če načrtujete facilitiran proces pa je potrebno pretehtati med drugim tudi, kaj je cilj sodelovalnega procesa, kaj želimo “požeti” kot rezultat skupinskega procesa,… da lahko načrtujemo ustrezno metodo in ustrezno digitalno orodje, ki nas najbolj učinkovito podpre in je hkrati dovolj enostavno za naše udeležence.

V našem programu eFacilitator: veščine spletne facilitacije se med drugim ukvarjamo tudi z vsem navedenim in vas pripravimo na to, da ste kot izvajalec suvereni in načrtujete virtualni dogodek, ki bo za udeležence izjemna sodelovalna izkušnja :).

Več o programu

Iščete bližnjice ali hitre in učinkovite rešitve?

Ali tudi vi takrat, ko potrebujete kakšno tehnično rešitev v aplikacijah, ki jih uporabljate, vprašanje pošljete v  širni splet? Zakaj bi izgubljali čas in energijo, če je kdo že našel rešitev.

Tako kot v življenju, tako tudi v aplikacijah, večino stvari lahko naredimo na različne načine. Ker v letošnjem letu veliko časa preživim v videokonferenčnem sistemu Zoom, sem se vprašala, ali ga uporabljam dovolj učinkovito. Ali obstajajo kakšne bolj učinkovite rešitve? Vprašanje o tem, kako biti učinkovit v Zoom-u sem vtipkala v brskalnik in širni splet mi je poserviral nešteto rešitev, prvih nekaj zadetkov pa se je nanašalo na to, kar že 100 % uporabljam (nastavitve, kako sklicati, host, co-host, …).  Pri približno desetem zadetku pa v članku vidim, da govorijo o bližnjicah. Torej zadevi, ki jih tudi sama uporabljam v večini namiznih aplikacij, le da ima Zoom svoja zaporedja tipk.  Ne bodi lena vtipkam v iskalnik, da iščem bližnjice v Zoom-u? Že prvi zadetek in tudi vsi naslednji na prvi strani so prikazovali točno to, kar sem iskala.  V tem digitalnem svetu je najbolj učinkovito, če uporabiš besedo bližnjica. Zakaj se nisem tega spomnila takoj? In seveda so prišla na površje prepričanja povezana z besedo bližnjica v vsakdanjem življenju, vrednote, … Če ta zapis bere nekdo, ki je informatik, se bo verjetno prekrižal ali pa prijel za glavo.  Nauk zgodbe pa je, da že preprosta beseda, kot je bližnjica, v življenjih vsakega od nas nosi svojo prtljago in prispeva k temu, kakšne barve, oblike, dioptrije, prepustnosti svetlobe, … so očala, ki jih nosimo, ko gledamo v širni svet.  S tem se coachi, trenerji, facilitatorji srečujemo vsak dan. Pri iskanju tehničnih rešitev, si je pa treba nadeti očala s filtrom “univerzalni računalniški jezik” :), pa bomo hitrejši in učinkovitejši :).

Z vami delim nekaj bližnjic oz. kombinacij tipk, ki vam pomagajo, da določno funkcijo vklopite/izklopite hitro, brez miške in iskanja, kje natančno na ekranu se nahaja ikonica, ki jo iščete.

Bližnjice v Zoom-u

Zgornje bližnjice so uporabne tako za gostitelja, kot udeležence. Seveda jih je še veliko več, pa tudi prilagodite si jih lahko v nastavitvah pod “Keyboard shortcuts”. Tam boste našli seznam vseh bližnjic za operacijski sistem, ki ga uporabljate. Posamezno bližnjico pa lahko spremenite/prilagodite.

Za gostitelja so med srečanjem uporabne predvsem (v oklepaju so bližnjice za iOS):

 • Utišaj vse razen gostitelja: Alt-M ( Command-Ctrl-M) – predvsem uporabno na dogodkih z veliko udeleženci, ko ima več udeležencev prižgane mikrofone in slišimo zvoke iz ozadja. Pazite, ker s tem utišate tudi svoje so-gostitelje, če jih imate.
 •  Odpri, zapri okno za deljenje ekran : Alt-S (Command-Ctrl-S)
 •  Začasno ustavi deljenje ekrana in ponovno deli: Alt-T (Command-Shift-T)

Ko enkrat obvladamo tehniko, se lahko v polnosti posvetimo udeležencem in z znanjem in veščinami, ki jih sicer uporabljamo v živo, kreativno najdemo načine, kako izvesti tudi virtualno. Lahko to naredite sami, ali pa se nam pridružite na katerem od naših treningov, kjer vas opremimo z metodami, tehnikami, spoznavanjem sodelovalnih orodij in predvsem izkušenj, kaj se je nam obneslo in kaj malo manj. Tako je pot učenja za vas krajša in bolj plodna, obogatena z izkušnjami soudeležencev in obeh trenerk. S 6.10.2020 odpira vrata nova skupina programa eFacilitator, veščine spletne facilitacije. Pridružite se nam, veseli vas bomo :).

Več o programu

Kakšno limonado želite?

Kaj naredimo, ko nam življenje ponudi limone?  Se kisamo in zmrdujemo ob njih, čakamo, da bo na pladnju prišlo do nas kaj drugega ali poiščemo, za kaj jih lahko najbolj koristno uporabimo? Lahko si denimo naredimo slastno limonado in si jo privoščimo z užitkom ter iščemo nove in nove recepture za prijetno osvežitev.  Hit letošnjega poletja so nekakšni zmrznjeni sadni »ražnjiči«, ki limonado hkrati hladijo in jo obogatijo z novimi okusi.

Če si metaforično predstavljamo, da so spremenjene razmere življenja in dela (virus, omejitev zbiranja, »varnostna razdalja«, obvezne maske v zaprtih prostorih …) limone, smo izobraževalci, facilitatorji, coachi, vodje timov,…  pred izzivom, kako iz teh limon pripraviti slastno, zdravo, osvežujočo,… limonado.  Odgovori se ne nahajajo v tarnanju, kaj vse se ne da, pač pa v iskanju rešitev z odgovori na spodnja in podobna vprašanja:

 • Kako na virtualni srečanjih, delavnicah, sestankih ustvariti varen in sodelovalen prostor?
 • Kako ustvarjati in ohranjati stik in povezanost z udeleženci in med njimi?
 • Kako zagotavljati interaktivnost in optimalno vključiti vse sodelujoče?
 • Kako virtualno učno/sodelovalno izkušnjo čim bolj približati izkušnji srečanja v živo?
 • Kako »požeti« rezultate skupinskega dela?
 • Katere digitalne sodelovalne platforme nas lahko podprejo? Katere so prednosti in omejitve posameznih platform?
 • Kaj je za udeležence dovolj enostavno in obvladljivo?
 • Kateri je najustreznejši konferenčni sistem za naše potrebe in potrebe naših udeležencev?
 • ….

Vprašanj je neskončno in odgovorov tudi 😊.  Na trgu se pojavljajo nova in nova orodja. Spremembe in razvoj na tem področju pa gre hitreje kot kdaj koli prej in ni smiselno naštevati orodja, pač pa rezultat, ki ga želimo doseči.

Kot udeleženec virtualnega srečanja si želim:

 • varno in sodelovalno vzdušje med udeleženci (skupaj se dogovorimo, kako bomo sodelovali, da se bomo vsi počutili varno in bomo odprto prispevali zamisli, ideje, izzive, bolečine, radosti,…),
 • jasna in konsistentna slika/video,
 • vsi udeleženci na enem ekranu in večino časa z »očesnim« stikom, možnostjo spremljanja drug drugega,
 • čim manj pasivnega sedenja in poslušanja in čim več konkretnega dela na primerih, ki so relevantni zame in soudeležence,
 • učimo se od trenerja, drug drugega in vsakodnevnih situacij, s katerimi se srečujemo,
 • prepoznamo talente vsakega posameznika in si vloge v vajah porazdelimo tako, da vsak prispeva, kar obvlada najbolje,
 • rezultate skupinskega dela »požanjemo« in so mi na voljo tudi po treningu,
 • teorijo spoznavam s pomočjo različnih (e)gradiv,
 • vsebina je dobro vizualno podprta,
 • imam možnost vprašati trenerja in soudeležence, če se mi kje zatakne (naslednje srečanje, forum),
 • trener mi je v oporo pri prenosu v prakso,

Tako je »v mojih čevljih« in takšne so moja pričakovanja v povezavi z »limonado« virtualnih dogodkov. Ni dovolj, da gremo on-line in se zadovoljimo z osnovo limonado brez dodatkov, prava izkušnja se zgodi s tem, kar še dodamo v »zamrznjenih sadnih ražnjičih«.  Nekateri udeleženci imajo podoben okus in pričakovanja, drugi drugačen, zato je pomembno, kako na začetku srečanja ustvarimo dogovor o sodelovanju in da limonado z razpoložljivimi sestavinami pripravimo skupaj 😊.

Če bi radi spoznali več o tem, kako facilitirati (moderirati) virtualne procese, se nam pridružite na spletnem treningu v živo eFacilitator: veščine spletne facilitacije.

Več o treningu s klikom na spodnji gumb:

eFacilitator

Mednarodni teden coachinga

V času mednarodnega tedna coachinga  (od 4. do 10. maja 2020) bodo člani Mednarodne coaching zveze po vsem svetu praznovali moč in pozitiven vpliv strokovnega coachinga  na posameznike, organizacije, skupnosti in svet.

Tej priložnosti se pridružuje tudi slovenska podružnica Mednarodne coaching zveze – ICF Slovenia Chapter.

V ICF Slovenia chapter bomo v času med 4. in 10.5. 2020 organizirali spletne dogodke in BREZPLAČNI coaching za širšo javnost.

Namen Mednarodnega tedna coachinga je ozaveščati javnost o koristnosti coachinga ter ga približati čim večjemu številu ljudi. Naše poslanstvo je dvig kakovosti življenj posameznikov, podjetij in skupnosti. Verjamemo, da je coaching en od učinkovitejših načinov, kako podpreti posameznike, skupine, podjetja in skupnosti pri doseganju ciljev, odkrivanju in realizaciji potencialov, vzpostavljanju boljših odnosov in kreiranju bolj izpolnjujočega življenja.

Vabimo vas, da s klikom na spodnji gumb obiščete spletno stran našega ICF Slovenia chapter in preverite, kaj smo pripravili za vas.

VEČ INFORMACIJ

Ponudba “sončni petek”

Se tudi vi znajdete v situacijah ko:

 • je delo, ki ga je treba opraviti, zapleteno,
 • so ljudje in zamisli različni,
 • je strast do reševanja (in potencial za konflikt)  visoka in
 • je bil čas, da to storite, včeraj?

Vabimo vas, da presežete tradicionalne oblike sodelovanja in sestankovanja in preizkusite moč sodelovalnega vodenja.

Pridružite se nam pri preizkušanju in globljem spoznavanju metode odprti prostor, druge v seriji treh delavnic o metodah za plodovito sodelovanje timov in skupin, 14. novembra 2019 v Ljubljani.

Namen srečanja po metodi odprtega prostora je ustvariti čas in prostor za ljudi, da se globoko in ustvarjalno pogovarjajo o temah, ki so zanje resnično relevantne.

Zaradi svoje odprte zasnove imajo srečanja ali sestanki po metodi odprtega prostora pogosto transformativni potencial tako za posamezne prisotne kot celotno skupino.

Metoda ponuja preprost in močan način, kako spodbuditi učinkovite delovne pogovore, ki resnično navdihuje organizacije, da uspevajo v času hitrih sprememb. Uporabna je v skoraj vseh okoliščinah, vključno s postavljanjem vizije in strateških usmeritev, reševanjem konfliktov, dvigovanjem morale, posvetovanjem z deležniki, načrtovanjem v skupnostih, sodelovanjem in globokim učenjem o izzivih in pogledih.

Pridružite se nam  14. novembra, spoznajte metodo odprti prostor in postanite gostitelj plodovitih srečanj.

Kotizacija za delavnico odprti prostor, ki vključuje gradivo , potrdilo o udeležbi,  lahko kosilo in napitke ter prigrizke med odmori je 150 EUR.  DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Ker v metodo močno verjamemo in vemo, da je še premalo poznan biser v našem prostoru,  smo se tudi mi odločili da obarvamo današnji petek in sicer v sončno in vas povabimo, da se nam pridružite v družbi prijateljev/sodelavcev po posebni ponudbi, ki velja od danes, 25. oktobra  do 7. novembra 2019 in sicer:

 • prijavite se skupaj s prijateljem ali sodelavcem in oba pridobita 10 % popusta na kotizacijo;
 • pripeljite s  sabo dva prijatelja/sodelavca – vsi trije pridobite 20 % na kotizacijo;
 • v primeru treh ali več udeležencev iz iste organizacije pa velja ponudba 3 + 1 gratis.

V primeru prijave po tej ponudbi v opombe vpišite kodo sončni petek 🙂.

Recite DA umetnosti participativnega vodenja in naj bo vaše naslednje strateško načrtovanje, konferenca, projektno ali kakšno drugo sodelovanje plodovito in naj izvabi znanje, modrost in potencial vseh udeležencev za doseganje  zastavljenih ciljev.

Za več informacij  o delavnici in programu kliknite spodnji gumb

VEČ INFORMACIJ

Mednarodni teden coachinga – aktivnosti v Sloveniji

VABILO NA MEDNARODNI TEDEN COACHINGA V SLOVENIJI

Mednarodna Coaching Zveza (ICF), največja profesionalna zveza za coaching na svetu, vsako leto organizira Mednarodni teden coachinga. Namen mednarodnega tedna coachinga je ozaveščanje širše javnosti, kakšno vrednost prinaša sodelovanje s profesionalnimi coachi posameznikom, podjetjem in organizacijam ter družbi na splošno.

Letos bo Mednarodni teden coachinga potekal med 29. aprilom in 5. majem. Zaradi prvomajskih počitnic bomo v Društvu za razvoj coachinga Slovenije izvedli aktivnosti, vezane na Mednarodni teden coachinga, v tednu od 6. 5. do 11. 5. 2019.

Čeprav se vsako leto več piše o coachingu in njegovi vrednosti, v Društvu za razvoj coachinga Slovenije opažamo, da je še vedno veliko nejasnosti, kaj coaching je (in kaj ni) ter zmede, kaj definira profesionalnega coacha ter kakšno vrednost sodelovanje s profesionalnim coachem prinaša strankam.

S tem namenom organiziramo serijo predavanj in delavnic za različne ciljne publike, kjer bodo udeleženci imeli priložnost spoznati, kaj je coaching, kako se razlikuje od drugih vrst podpore za dosego osebnega, timskega in organizacijskega uspeha, kakšne prednosti prinaša ter možnost dobiti izkušnjo coachinga iz prve roke. Dogodki bodo tudi odlična priložnost za vse, ki se ali se želijo profesionalno ukvarjati s coachingom, za pridobitev novih znanj in mreženje.

Vabljeni na Mednarodni teden coachinga, ki ga organizira Društvo za razvoj coachinga Slovenije, v tednu od 6. 5. 2019 do 11. 5. 2019. Predavanja in delavnice bodo organizirane vsak dan med 17.30 in 19.30, v prostorih Glotta Nove, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana.

Program bo potekal od ponedeljka do sobote.

▶️ PON., 6. 5. (17.30–19.30) S coachingom do boljšega partnerstva (organiziramo za posameznike in pare, ki razmišljate, kako izboljšati svoj partnerski odnos.)
▶️ TOR., 7. 5. (17.30–19.30) Coaching – orodje za doseganje svojih ciljev (organiziramo za posameznike, ki želite hitreje dosegati svoje cilje.)
▶️ SRE., 8. 5. (17.30–19.30) Vodja kot coach (organiziramo za podjetja in organizacije)
▶️ ČET., 9. 5. (17.30–19.30) S pravimi vprašanji do uspešnega starševstva (organiziramo za starše in skrbnike, ki želijo vzpostaviti pristnejše in bolj sproščene odnose s svojimi otroki, ne glede na njihovo starost.)
▶️ PET., 10. 5. (17.30–19.30) O coachingu za upokojence (točen naslov še sporočimo) (organiziramo na upokojence)
▶️ SOB., 11. 5. (17.30–19.30) Kako postanem profesionalni coach (organiziramo za tiste, ki razmišljate, da bi se usposobili za coache in vas zanima, kako lahko to storite in med katerimi usposabljanji in pristopi lahko izbirate)
▶️ SOB., 11. 5. (10.00–13.00) Brezplačni coaching s profesionalnim coachem (organiziramo za tiste, ki bi radi doživeli izkušnjo coachinga)

PRIJAVE NA POVEZAVI: https://forms.gle/Dwi92Gv5zDsigK9x5 (udeležba na aktivnostih je brezplačna)

Pridružite se nam in izkusite, kako vam lahko coaching spremeni življenje na bolje!

Z lepimi pozdravi

Upravni odbor Društva za razvoj coachinga Slovenije

O DRUŠTVU ZA RAZVOJ COACHINGA

Društvo za razvoj coachinga je prostovoljno, samostojno in neprofitno interesno društvo coachev, ki delujejo po standardih International Coach Federation (https://coachfederation.org/) in so se ali pa se še usposabljajo v programih, akreditiranih ali skladnih s standardi ICF.