Splošni pogoji dogodkov

1. Splošne določbe

Splošni pogoji dogodkov (v nadaljevanju splošni pogoji) urejajo pogoje prijave, odjave in plačila udeležbe na dogodkih (delavnice v živo in spletne delavnice, izobraževani programi, seminarji, usposabljanja, e-tečaji,…), ki jih organizira Inštitut Olos.

Določila teh splošnih pogojev so sestavni del prijavnice na dogodek v organizaciji Inštituta Olos (v nadaljevanju organizator). Ob prijavi na dogodek, udeleženec v celoti in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, v kolikor pogoji posameznega dogodka, na katerega se udeleženec prijavlja, ne določajo drugače. V takih primerih so pogoji dogodka objavljeni v opisu konkretnega dogodka na spletni strani https://olosinstitute.si/.

2. Prijava na dogodek in plačilo kotizacije

Udeleženec se na dogodek prijavi z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je objavljena v opisu dogodka na spletni strani https://olosinstitute.si/.

Če v posameznem dogodku ni opredeljeno drugače je prijava na dogodek je popolna, ko udeleženec izpolni prijavnico in plača kotizacijo.

Udeleženec ali prijavitelj kotizacijo nakaže na: Inštitut Olos, Podturn pri Dol. Toplicah 17, 8350 Dolenjske Toplice; IBAN SI56 6100 0001 3959 908 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, SWIFT/BIC: HDELSI22)

Po prejemu plačila,  organizator udeležencu potrdi mesto na dogodku. V primeru, da je prijav več kot razpoložljivih razpisanih mest na posameznem dogodku, se upošteva vrstni red vplačil. V primeru zapolnitve razpoložljivih mest na dogodku, organizator pisno obvesti vse, ki so izpolnili prijavnico in še niso poravnali kotizacije, da so vsa razpoložljiva mesta zapolnjena, morebitna plačila kotizacij, ki so izvedena po zapolnitvi mest na dogodku pa organizator v celoti vrne v roku 3 dni po plačilu.

3. Odstop od naročila (odjava)

Odstop udeleženca/prijavitelja od naročila (odjava) je možen le v pisni obliki, posredovani na elektronski naslov info@olosinstitute.si.  Stroške odpovedi organizator zaračuna glede na čas prejema odpovedi s strani udeleženca ali prijavitelja. Zaračunajo se stroški odpovedi za pisne odjave

  • 10 ali več delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek
  • od 10 do 7 delovnih dni pred dogodkom 10 % cene kotizacije za dogodek
  • od 6 – 4 delovne dni pred dogodkom 20 % cene kotizacije za dogodek
  • od 3 – 2 delovne dni pred dogodkom 50 % cene kotizacije za dogodek
  • 1 dan pred dogodkom, na dan dogodka ali neudeležbo brez odpovedi 100% cene kotizacije za dogodek.

Stroški odpovedi se NE zaračunavajo v primeru pisne odjave 10 ali več delovnih dni pred dogodkom ali če udeleženec ali prijavitelj sam organizira zamenjavo.

V primeru bolezni ali druge višje sile, odpremo prostor za pogovor in najdemo rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

4. Odpoved dogodka

Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijav, bolezni izvajalca ali druge višje sile odstopimo od izvedbe dogodka.

5. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji se lahko občasno spreminjajo.  V času  prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://olosinstitute.si/

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2020 dalje.