Tudi spletna usposabljanja so lahko dinamična, zanimiva in učinkovita

Realnost, katero živimo v zadnjem letu, je precej drugačna tudi na področju usposabljanj. Zato smo v sodelovanju z ekipo KOC 3.0 v sklopu Kompetentne Slovenije izvedli spletno usposabljanje  »Kako pripraviti dinamična spletna usposabljanja in eDelavnice?«.

V treh zaporednih tedenskih srečanjih smo izkusili, da se tudi na spletu da soustvariti izjemno energijo in povezanost v skupini, aktivno sodelovati in da čas mine kot bi mignil.

Kako lahko kot izvajalci spletnih delavnic poskrbimo za to, da so dinamična in učinkovita?

  • Začne se pri trenerju/izvajalcu. Če kot trener/izvajalec verjamete, da tudi na spletu lahko izvedete kakovostno in dinamično delavnico/srečanje, potem boste našli poti in načine, kako.
  • Izhajajte iz želenega rezultata in cilja delavnice, ne iz digitalnih orodij, metod ali aktivnosti, ki jih poznate.
  • Šele ko veste, kaj je rezultat delavnice, se lotite načrtovanja. Pri spletnih izvedbah je načrtovanje še bolj natančno, kot pri izvedbah v živo in tudi možnosti improvizacije so manjše. Dober načrt je ključ do uspeha, če ne načrtujete pa v bistvu načrtujete neuspeh.
  • Spletna usposabljanja veliko bolj tekoče potekajo, če delate v paru in takšna je praksa tudi v tujini. Medtem ko se trener posveti vsebini in predvsem udeležencem, soizvajalec poskrbi za vse, kar je povezano s tehniko in sproti rešuje tudi morebitne tehnične izzive udeležencev. V vlogah se lahko menjata, pri večjih dogodkih pa je običajno več oseb, ki poskrbijo za različne vidike tehnične podpore.
  • Ključno je, da si vzamete čas za ustvarjanje varnega in sodelovalnega vzdušja v skupini in se kot skupina dogovorite o tem, kako boste sodelovali, da se bodo udeleženci počutili varno ter odprto prispevali zamisli, ideje, vprašanja, izzive, ….
  • Načrtujte tako, da je čim manj enostranskega podajanja vsebine in da so udeleženci ves čas aktivni in prispevajo. Daljše teoretične prispevke raje posnemite ali napišite in omogočite, da si pogledajo/preberejo že prej, skupni čas pa izkoristite za vprašanja, vajo, trening, refleksijo, načrt implementacije, …
  • Izognite se nepremišljeni uporabi ledolomilcev in vaj za dvig energije. Razmislite, katera aktivnost je za skupino najbolj primerna in da ni namenjena sami sebi, pač pa da jo povežete z vsebino in želenimi rezultati usposabljanja.
  • Uporabljajte digitalna sodelovalna orodja, ki so enostavna za uporabo in tako prispevate k optimalni učni izkušnji. Predvsem pa jih sami dobro obvladajte.
  • Uživajte v tem kar počnete in to bodo udeleženci začutili 😊.

Za več prispevkov na temo spletnih delavnic in spletne facilitacije pobrskajte po našem blogu

BLOG

ali pa se nam pridružite na treningu eFacilitator: veščine spletne facilitacije

eFacilitator

Dragana P.