VODJA – COACH SVOJIM SODELAVCEM

Se kot vodja kdaj »zalotite« pri tem, da:

  • vas posrkajo dnevna rutinska opravila in da se vse preveč ukvarjate z reševanjem problemov?
  • je delavnik prekratek za vse, kar ste si zadali in delo potuje z vami skoraj vedno in povsod?
  • s težavo najdete čas za strateške razmisleke?

Si želite:

  • preseči nivo operativnih nalog in reševanja problemov?
  • odkriti potencial vsakega sodelavca v teamu in ga razvijati?
  • razvijati ciljno usmerjenost, samostojnost, ustvarjalnost, proaktivnost, odgovornost, … sodelavcev, ki jih vodite?
  • navdihniti in opolnomočiti vaš team, da deluje popolnoma samostojno in učinkovito tudi v primeru vaše daljše odsotnosti?

Coaching orodja so lahko  vodji v pomoč kot učinkovito komunikacijsko in motivacijsko orodje, s pomočjo katerega sodelavcem omogoči, da se zavedo lastnih virov in potencialov in jih tudi v polnosti uporabijo.  Tako jim omogoča hitrejši razvoj, odgovornost za postavljanje in doseganje ciljev, samostojnost pri sprejemanju odločitev, hitrejše in učinkovitejše učenje, večje zavedanje lastnega delovanja in vpliva le-tega na druge procese v podjetju in še bi lahko naštevali.  Z uporabo coaching veščin  vodja sodelavce podpira pri učenju in razvoju in jim prepusti samostojnost in odgovornost za postavljanje ciljev in doseganje rezultatov.

O tem, kakšne spremembe lahko kot vodja dosežemo in kakšne koristi ima lahko podjetje/organizacija, če bi vodje in managerji imeli coaching veščine in jih  uporabljali pri vsakodnevnem delu,  govori kratek izsek iz intervjuja s Saimo Butt, MCC (Master Certified Coach /Certificirani mojster coach) iz Oxforda.

Več o tem, kaj je coaching  in zakaj postati coach najdete na povezavi

POSTANI COACH

admin