OSEBNA IZKAZNICA

Firma: Olos, inštitut za celostni razvoj, dialog in prenovo skupnosti  (Skrajšano: Inštitut Olos)
Firma (ang): Olos Institute for Holistic Development, Dialogue and Community Renewal  (Olos Institute)
Sedež: Podturn pri Dol. Toplicah 17, 8350 Dolenjske Toplice
Davčna številka: 76647404
Matična številka: 6357598000
IBAN: SI56 6100 0001 3959 908 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)
Zastopnica: Tatjana Stojić, direktorica, info@olosinstitute.si