Virtualni odprti prostor:

Kaj so priložnosti in izzivi vodenja in dela na daljavo?

  • Ali je delo na daljavo tudi za vas sprva predstavljalo izziv?
  • Ste v procesu prilagajanja na spremenjen način dela skozi lastno izkušnjo odkrivali prednosti, izzive in priložnosti takšnega dela?
  • Vas zanima, kako se s temi izzivi soočajo drugi in katere učinkovite rešitve so našli?
  • Želite prispevati k iskanju novih rešitev, kako lahko timi kljub fizični oddaljenosti ostanejo povezani in učinkovito sodelujejo ter prinašajo delu na daljavo večjo kakovost?

Če vas karkoli od navedenega nagovori, se nam pridružite

na virtualnem srečanju, 17. 12. 2020 od 13:00 – 15:00 ure,

kjer boste z drugimi v podobni situaciji izmenjali izkušnje in iskali prodorne rešitve, katere priložnosti za učinkovito sodelovanje in povezanost timov nam lahko prinese delo na daljavo.

Ker se zavedamo, da:

  • spremenjene in kompleksne okoliščine od nas zahtevajo nove rešitve, iskanje novih možnosti in tudi drugačne pristope vodenja,
  •  smo kot posamezniki (bodisi vodje, bodisi sodelavci) ob spremembi nemalokrat  v stiski, ko rešitve iščemo sami,
  • več glav več ve in najboljše rešitve ustvari kolektivna modrost,

 

odpiramo prostor, v katerem se boste lahko srečali z ljudmi, ki so v podobni situaciji, in se v varnem prostoru lahko izrazili, podelili izkušnje in skupaj iskali prodorne rešitve.

Srečanje bomo vodile:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Dragana Prijanovič
Petra Založnik
Simona Frumen

Udeležba je brezplačna, prinesite pa s sabo vaše izkušnje, radovednost, odprtost za različne poglede, dobro voljo in pripravljenost za soustvarjanje kreativnih rešitev.

Delali bomo po metodologiji odprtega prostora, kar pomeni, da bomo gostiteljice ustvarile čas in prostor za to, da se boste lahko globoko in ustvarjalno pogovarjali o tem, kar je za vas pomembno. Dnevni red oziroma vsebino srečanja bomo ustvarili skupaj na podlagi tem in vprašanj, ki se bodo porodile iz vaše vsakdanje prakse in delovanja.

Kako daleč boste šli z raziskovanjem? Kolikor boste želeli 😊. Lahko boste temo ali žgoče vprašanje odprli in gostili, ali pa preprosto sodelovali kot udeleženec pogovora v toliko skupinah kot boste sami želeli.

 

Za prijavo kliknite na spodnjo povezavo:

Prijave zbiramo do zapolnitve razpoložljivih mest. Navodila in povezavo, preko katere boste lahko sodelovali na dogodku pa prejmete do 48 ur pred dogodkom.

Več o gostiteljicah:

Dragana Prijanovič je  Professional Certified coach (PCC)TM certificiran pri mednarodni zvezi coachev (International Coach Federation, ICF), moderatorka skupinskih procesov, NLP Coach, NLP Trener, ADEC (Adult Educator in Company) Master Trainer,  in facilitatorka orodja SDI® (Strength Deployment Inventory). 

Več kot 10 let je bila odgovorna za razvoj kadrov v podjetju in med drugim tudi vzpostavila interno akademijo, sistem e-učenja in skrbela za kontinuirano usposabljanj internih trenerjev. Želja po doprinosu k rasti in razvoju širše kot le v organizaciji, jo je potegnila na samostojno pot na področju moderiranja skupinskih procesov, izobraževanja, coachinga in HRM projektov. Več kot 25-letne izkušnje sodelovanja v različnih skupinskih procesih in razumevanje procesov in skupinske dinamike v organizacijah, so ji dobra popotnica na področju razvoja organizacij in sodelovalnega voditeljstva ter povezovanju timov in skupin v plodovito sodelovanje.  Je članica upravnega odbora Društva moderatorjev Slovenije in nadzornega odbora Društva za razvoj coachinga Slovenije.

Petra Založnik je vodja izobraževanj, facilitatorka, ICF Story Coach, svetovalka ter pripovedovalka zgodb. 

V zadnjih 15 letih je delala v mnogih sektorjih in si tako pridobila izkušnje znotraj javnega sektorja, profitnih in neprofitnih organizacij ter podjetij. Petra deluje na področju razvoja vodstvenih veščin in kadrov, na področju vpeljevanja sprememb, vodenja skupinskih procesov ter vpeljevanje sodelovalnih pristopov izobraževanja. Participativne prakse, skupaj z narativnimi pristopi, predstavljajo temelj njenega dela in delovanja. Pri svojem delu si prizadeva za spodbujanje kreativnih načinov delovanja, odprtost, spoštovanje raznolikosti, strokovnost in pogum.

Z ustvarjanjem odprtega okolja za sodelovanje in kakovostno komunikacijo posameznikom, timom ter organizacijam omogoča odpiranje novih perspektiv in iskanje novih rešitev.

Je članica mreže Art of Hosting  ter del tima AoPL Hrvaška.

Simona Frumen je pravnica, mediatorka, trener mediatorjev, coach, facilitatorka in voditeljica delavnic.

Že 18 let uspešno vodi mediacijske postopke na Okrožnem sodišču v Ljubljani in drugje. Od leta 2011 je certificiran trener mediatorjev in redno sodeluje pri usposabljanju novih in izkušenih mediatorjev. Kot trenerka in predavateljica je samostojno izvajala ali sodelovala pri številnih izobraževanjih (in delavnicah) v Sloveniji in v tujini poučevala komunikacijske veščine za preprečevanje, obvladovanje in reševanje konfliktov ter za spodbujanje sodelovalnega vodenja, povezovanja timov in njihovo večjo učinkovitost.

Kot rezultat sodelovanja z njo, njene stranke med sodelavci ustvarjajo prijetno vzdušje, krepijo motivacijo in učinkovitost.

Je članica Sveta za alternativno reševanje sporov, strokovnega posvetovalnega organa pri Ministrstvu za pravosodje in imenovana mediatorka pri več organizacijah.